Incompany mbo-traject

Een groot deel van het personeel heeft potentie tot groei, maar is in het verleden niet in staat geweest die potentie om te zetten in een erkend diploma. Wij ontwikkelde een gedegen onderwijstraject.

Uitdaging

De opdrachtgever is een grote multinational met op het hoofdkantoor voornamelijk hbo- en wo-opgeleid personeel. Er is een lage kennisgraad en geen bestaand netwerk met betrekking tot het mbo-onderwijs in het algemeen. De ambitie is om een substantieel deel van de medewerkers te laten groeien middels een passend mbo-traject, waarbij de opgedane kennis direct toepasbaar is in de praktijk. De complexiteit van de werkvloer (ploegendiensten en hoge werkdruk), maken het ontwerpen van een hoogwaardig onderwijsprogramma op maat uitdagend.

 

Maatwerk

Wij hebben een analyse gemaakt van de situatie op de werkvloer, om zo de strategie voorhet opzetten van een ambitieus scholingsprogramma te kunnen bepalen. Samen met onze partner ROC Twente hebben we buiten de bestaande kaders, maar binnen de wet- en regelgeving gewerkt, om te komen tot een traject dat voor de deelnemer zou leiden tot een volwaardig, erkend mbo-diploma. Daarbij is geheel maatwerk geleverd, zodat de processen op de werkvloer niet worden verstoord. Wij hebben in aanloop naar de start van de opleiding de werving en selectie van circa honderd kandidaten verzorgd en hen getoetst op toelaatbaarheid. Vervolgens hebben wij het certificeringstraject van de betrokken filialen van de opdrachtgever tot erkende leerbedrijven begeleid. Gedurende de duur van de opleiding spelen wij een coördinerende rol en staan wij garant voor gedegen onderwijsondersteuning.

 

Resultaat

De opdrachtgever beschikt nu over een succesvol onderwijstraject dat voor 90 procent wordt gedekt vanuit beschikbare subsidiegelden. Het onderwijstraject is voor de opdrachtgever een belangrijk element in het kader van employer branding en heeft een sterk groepsbindend karakter door de gekozen opzet. Momenteel nemen circa 35 studenten per jaar deel aan de mbo4-opleiding. Gezien het succes wordt er momenteel gewerkt aan de opzet van een nieuwe mbo2-opleiding verkoopmedewerker.